Privacy­statement

Besured behandelt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten met respect. Ook bij de uitvoering van activiteiten zet Besured de bescherming van de persoonsgegevens voorop. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en veiligheid behandeld. Besured verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als financiële dienstverlener bemiddelt Besured in producten en diensten op verzekerings- en bankgebied. Indien je interesse toont of hebt getoond in de diensten van Besured kan het zijn dat je persoonsgegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of het onderhouden van contacten. Ook kan Besured je adviseren op welke manier je op een goede en voordelige manier met je financiële situatie om kunt gaan. Incidenteel informeert Besured je over verzekeringsproducten of andere financiële diensten die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

De omgang met medische gegevens

Bij de verwerking van medische gegevens geldt uiteraard een strikte geheimhoudingsplicht. Deze medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en het leveren van de overeengekomen dienst(en) ten behoeve waarvan je de medische gegevens hebt aangeleverd. Besured stuurt jouw medische gegevens slechts aan de verantwoordelijke partijen.

Cookies

Besured maakt bij het aanbieden van haar goederen en diensten via het internet gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet om het gebruik van de Besured website voor jou gemakkelijker te maken. Dit door bepaalde gebruikerskenmerken tijdelijk op te slaan. Indien je geen prijs stelt op dit gebruik van cookies, kun je in je browser het gebruik van cookies uitzetten. Je kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Verstrekking informatie

Indien Besured door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek wordt verzocht (persoons)gegevens te verstrekken, zal Besured deze verwerkte (persoons)gegevens verstrekken.

Aanpassing statement

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van deze privacystatement door ons worden aangepast. Wij adviseren je dan ook om regelmatig deze pagina te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacystatement van toepassing.

Vragen?

Wil je weten of alle gegevens die wij van jou hebben juist zijn, of heb je vragen over de wijze waarop Besured met jouw gegevens omgaat, dan kun je schriftelijk contact opnemen met Besured via Postbus 6213, 4000 HE Tiel.

Was deze informatie nuttig?
Hartelijk dank voor het geven van uw feedback.
Op welke manier kunnen wij de informatie op deze pagina verbeteren?

Hartelijk dank voor je reactie. Wij gaan onderzoeken of wij je suggestie kunnen implementeren.

Wil je graag een medewerker spreken, laat dan hieronder je gegevens achter.

Naam
Telefoon
E-mail

Hartelijk dank voor je e-mail. Wij hebben je vraag of opmerking goed ontvangen.

Wat gaan wij nu voor je doen?

  • Wij leggen je vraag of opmerking voor aan onze gespecialiseerde medewerkers.
  • Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
  • Heb je tussentijds vragen? Bel: 078 - 6 118 111. Wij beantwoorden je vragen direct.

Vriendelijke groet,
Je serviceteam van Besured