Op onze website vind je informatie over Besured: wie wij zijn, hoe wij omgaan met elkaar en informatie over onze verzekeringsproducten. Je kunt met betrekking tot die producten de verschillende dekkingen bekijken en berekeningen maken.

Wij hebben onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en proberen de informatie zo goed en vriendelijk mogelijk aan jou te presenteren. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij vinden het fijn wanneer je deze, mocht je ze tegenkomen, aan ons doorgeeft. Het geeft ons de gelegenheid ze te herstellen.

Op overeenkomsten met Besured zijn de bepalingen van onze polisvoorwaarden en reglementen van toepassing. Deze kan je downloaden via deze website of bij ons opvragen (Postbus 362, 3300 AJ te Dordrecht). Bij verschillen tussen de digitale versie en de gedrukte versie van onze voorwaarden, is de gedrukte versie bindend. Besured hanteert voor alle producten de euro als munteenheid.

Wanneer je ons schriftelijk of via e-mail benadert, doen wij ons uiterste best om je zo snel mogelijk te antwoorden. Wij willen je graag een helder en duidelijk antwoord geven. Soms is hiervoor eerst nader onderzoek nodig. We kunnen je dan ook niet garanderen dat dit ook altijd binnen een voor jou aanvaardbare termijn gebeurt.

Datum: november 2015