Onze basisverzekering 2017: 96,90 zónder extra eigen risico.

De dekking van de basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars gelijk. Je hebt bij Besured géén verhoogd eigen risico. Alleen maar het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,- (2017). Met de basisverzekering ben je o.a. verzekerd voor:

Soort dekking Besured vergoedt
Audiologische zorg
 • Hoortoestellen
 
 • (25% eigen bijdrage, vanaf 18 jaar)
Bevalling en kraamzorg
 • Bevalling thuis
 • Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak)
 • Bevalling ziekenhuis (zonder medische noodzaak)
 • Kraamzorg thuis
 
 •  
 •  
 • (maximaal € 208 vergoed)
 • (maximaal 10 dagen eigen bijdrage € 4,30 per uur)
Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie
 • Chronische aandoening tot 18 jaar
 • Chronische aandoening vanaf 18 jaar
 • Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar
 
 • (na toestemming)
 • (vanaf de 21ste behandeling)
 • (maximaal 18 behandelingen per jaar)
 • Ergotherapie
 • (maximaal 10 uur kalenderjaar)
Buitenland
 • Spoedeisende zorg
 • Niet spoedeisende zorg
 
 • (maximaal het marktconforme Nederlandse tarief)
 • (na toestemming, maximaal 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief)
 • Dieetadvisering
 • (maximaal 3 behandeluren per jaar)
 • Geneesmiddelen
 
 • (voor sommige geneesmiddelen geldt er een eigen bijdrage)
 • Huisarts
 •  
 • Hulpmiddelen
 
 • (voor meer informatie zie de regeling hulpmiddelen)
 • IVF
 • (maximaal 3 pogingen)
 • Logopedie
 
 •  
Medische specialistische zorg
 • Trombosedienst
 • Second opinion
 • Dialyse
Tandarts
 • Tot 18 jaar
 • Gebitsprothese
 • Volledige prothese op implantaten
 • Reparatie/rebasen gebitsprothesen
 
 •  
 • (25% eigen bijdrage)
 • (eigen bijdrage 8% onderkaak, 10% bovenkaak)
 • (eigen bijdrage 10%)
 • Psychologische zorg (generalistische GGZ + gespecialiseerde GGZ)
 •  
 • Plastische chirurgie
 
 • (na toestemming)
 • Vergoeding Verpleging en verzorging
 •  
 • Revalidatie
 
 •  
Verblijf
 • Ziekenhuis
 • Revalidatie-instelling
 •  
 •  
Vervoer
 • Ambulance
 • Ziekenvervoer eigen auto
 • Openbaar vervoer of taxi
 
 •  
 • (na toestemming, € 0,28 per kilometer; eigen bijdrage € 100,- per jaar)
 • (na toestemming; eigen bijdrage € 100,- per jaar)
 • Ziekenhuis*
 •  
Soort dekking Audiologische zorg Hoortoestellen (25% eigen bijdrage, vanaf 18 jaar)
Soort dekking Bevalling en kraamzorg Bevalling thuis
 •  
Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak
 •  
Bevalling ziekenhuis (zonder medische noodzaak (maximaal € 200 vergoed) Kraamzorg thuis (maximaal 10 dagen eigen bijdrage € 4,30 per uur)
Soort dekking Fysiotherapie, oedeemtherapie Chronische aandoening tot 18 jaar (na toestemming) Chronische aandoening vanaf 18 jaar (vanaf de 21ste behandeling) Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per jaar)
Soort dekking Ergotherapie Ergotherapie (maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar)
Soort dekking Buitenland Spoedeisende zorg (maximaal het marktconforme Nederlandse tarief) Niet spoedeisende zorg (na toestemming, maximaal 80% van het Nederlandse tarief)
Soort dekking Dieetadvisering Dieetadvisering (maximaal 3 behandeluren per jaar)
Soort dekking Geneesmiddelen Geneesmiddelen (voor sommige geneesmiddelen geldt er een eigen bijdrage)
Soort dekking Huisarts Huisarts
 •  
Soort dekking Hulpmiddelen Hulpmiddelen (voor meer informatie zie de regeling hulpmiddelen)
Soort dekking IVF IVF (maximaal 3 pogingen)
Soort dekking Logopedie Logopedie
 •  
Soort dekking Medische specialistische zorg Trombosedienst
 •  
Second opinion
 •  
Dialyse
 •  
Soort dekking Tandarts Tot 18 jaar
 •  
Gebitsprothese
 • (25% eigen bijdrage)
Volledige prothese op implantaten
 • (eigen bijdrage 8% onderkaak, 10% bovenkaak)
Reparatie/rebasen gebitsprothesen
 • (eigen bijdrage 10%)
Soort dekking Psychologische zorg Generalistische GGZ + gespecialiseerde GGZ
 •  
Soort dekking Plastische chirurgie Plastische chirurgie (na toestemming)
Soort dekking Vergoeding Verpleging en verzorging Vergoeding Verpleging en verzorging
 •  
Soort dekking Revalidatie Revalidatie
 •  
Soort dekking Verblijf Ziekenhuis
 •  
Revalidatie-instelling
 •  
Soort dekking Vervoer Ambulance Ziekenvervoer eigen auto (na toestemming, € 0,28 per kilometer; eigen bijdrage € 100,- per jaar) Openbaar vervoer of taxi (na toestemming; eigen bijdrage € 100,- per jaar)
Soort dekking Ziekenhuis Ziekenhuis*
 •