Wijzigingen 2017


Wijzigingen in basisverzekering 2017

Jaarlijks bepaalt de overheid welke zorg onder de basiszorgverzekering valt. Hierdoor wijzigt ook de inhoud van de basiszorgverzekering van Besured. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en onze nieuwe premies.

1. Nieuwe vergoedingen

  • Maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden vergoed bij perifeer vaatlijden in fase 2 Fontaine (etalagebenen).
  • Leeftijdgrens voor vergoeding blijvende hoek- en snijtanden door een kroon, brug of implantaat verhoogd (van 18 naar 22 jaar). Akkoordverklaring wel nodig.
  • Vergoeding verblijf eerstelijnszorginstelling wanneer patiĆ«nt vanwege medische redenen niet thuis kan wonen.
  • Vergoeding plastische chirurgie met medische noodzaak: besnijdenis, bovenooglidcorrectie en borstprotheses bij vrouwen/transgenders zonder borstvorming.

2. Gewijzigde vergoedingen

  • Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese voor de onderkaak wordt 10%.
  • Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese voor de bovenkaak wordt 8%.
  • Eigen bijdrage voor reparatie en rebasing van een prothese wordt 10%.


3. Wijziging premie Besured

Basisverzekering 2017
96,90


Wijzigingen in aanvullende verzekeringen 2017

Als je een aanvullende verzekering hebt bij Besured, wijzigt er niets. De nieuwe premies:

Ready-2-Go Love-2-Move All-in-1
1,90 6,90 9,90


Wijzigingen in tandartsverzekering 2017

Ook onze tandartsverzekering blijft in 2017 ongewijzigd! De nieuwe premie:

Smile
12,90


Log in om persoonlijke wijzigingen te bekijken of ga naar zorgverzekering 2017 voor meer informatie.