Onze basisverzekering: 115,25 zónder extra eigen risico.

De dekking van de basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars gelijk. Je hebt met de voordelige studenten zorgverzekering van Besured géén verhoogd eigen risico. Alleen maar het wettelijk verplichte eigen risico van € 385 (2020). Hieronder zie je waarvoor je met de basisverzekering o.a. verzekerd bent. Vragen? Bel 078 611 81 11.

Besured vergoedt
Anticonceptie
Anticonceptie tot 21 jaar (vergoeding volgens Genees­middelen­vergoedings­systeem)

Vergoeding van spiraaltjes, pessaria, anticonceptiepillen, NuvaRingen en anticonceptiestaafjes. Er kan een eigen bijdrage gelden, zie medicijnkosten.nl.

Audiologische zorg
Hoortoestellen (25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar)
Bevalling en kraamzorg
Bevalling ziekenhuis
(met medische noodzaak)
Bevalling ziekenhuis
(zonder medische noodzaak)
(maximaal € 219 vergoed)
Bevalling thuis
Kraamzorg ziekenhuis
Kraamzorg thuis en geboortecentrum (maximaal 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,50 per uur)
Buitenland
Spoedeisende zorg (maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling)
Niet-spoedeisende aandoeningen (na toestemming, tot 73% van het gemiddelde gecontracteerde tarief)
Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie

Alle gecontracteerde zorgverleners vind je in onze Zorgzoeker.

Chronische aandoening
tot 18 jaar
(na toestemming)
Chronische aandoening
vanaf 18 jaar
(vanaf de 21ste behandeling)
Niet-chronische aandoeningen
tot 18 jaar
(maximaal 18 behandelingen per jaar)
Oefentherapie bij COPD (in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie. Bekijk hier de volledige vergoeding per klasse)
Oefentherapie bij etalagebenen (maximaal 37 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Oefentherapie bij knie-/heupartrose (maximaal 12 behandelingen, gedurende maximaal 12 maanden, vanaf de 1e behandeling)
Medische specialistische zorg
Trombosedienst
Second opinion
Dialyse
Tandarts
Tandartskosten tot 18 jaar
Gebitsprothese (eigen bijdrage 25%)
Volledige prothese op implantaten (eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak)
Reparatie/rebasen gebitsprothesen (eigen bijdrage 10%)
Verblijf
Ziekenhuisverblijf
Revalidatie-instelling
Vervoer
Ambulance
Ziekenvervoer eigen auto (na toestemming: vergoeding van € 0,32 per kilometer en er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
Openbaar vervoer of taxi (na toestemming; er geldt een eigen bijdrage van € 105 per jaar)
Inclusief
Dieetadvisering (maximaal 3 behandeluren per jaar)
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)

Je hebt recht op gecombineerde leefstijlinterventies gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedrag om verandering van gedrag te ondersteunen.

Geneesmiddelen / medicijnen (voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage van maximaal € 250)

Bekijk het Reglement Farmaceutische zorg voor meer informatie. Dit document kun je vinden op onze downloadpagina.

Huisarts
Hulpmiddelen (voor meer informatie zie het Reglement hulpmiddelen)
IVF (maximaal 3 pogingen)
Logopedie
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheidszorg)
Plastische Chirurgie (na toestemming)
Vergoeding Verpleging en Verzorging
Revalidatie
Ziekenhuis
Ergotherapie (maximaal 10 uur per kalenderjaar)
Premie per maand 115,25



Bovenstaande vergoedingenoverzichten (2020) zijn informatief en hebben wij zeer zorgvuldig samengesteld voor jouw gemak. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Meer weten? Bekijk dan de officiële, uitgebreide polisvoorwaarden van Besured.

Overige dekkingen


Gecontracteerde zorgverleners

Alle zorgverleners waarmee we een contract hebben vind je in onze Zorgzoeker. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners gelden andere vergoedingen.